Hlavní Menu > Aktuální informace
J.E. Ma Keqing se zúčastnila slavnostního založení pražské pobočky Konfuciova institutu

2014/11/27

Velvyslankyně ČLR v ČR J.E. Ma Keqing se dne 19. listopadu zúčastnila oficiálního založení pražské pobočky Konfuciova institutu při Univerzitě Palackého v Olomouci a na akci přednesla řeč. Slavnostní akce se zúčastnili a k založení pobočky blahopřáli zástupci ministerstva školství ČR, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, ředitel české Diplomatické akademie, předsedkyně Česko-čínské společnosti, čínský ředitel a česká ředitelka Konfuciova institutu, někteří čeští sinologové a další přátelé.

Rektor Univerzity Palackého profesor Miller ve svém projevu vysoce ocenil aktivní roli, kterou Konfuciův institut během sedmi let od svého založení při univerzitě sehrál v oblasti výuky čínského jazyka, shánění odborníků, budování oboru či rozvoje mezinárodní spolupráce. Uvedl, že Konfuciův institut se stal nejen důležitou platformou a centrem prohlubování spolupráce univerzity s Čínou, nýbrž i centrem výuky čínského jazyka a zdrojem informací o Číně pro celou východní část České republiky. Aby se přínos Konfuciova institutu mohl rozšířit i do západní části České republiky a institut dokázal ještě lépe pokrýt stále vzrůstající zájem Čechů o čínský jazyk a čínskou kulturu, byla dnes za velké podpory českých přátel z nejrůznějších oborů založena pražská pobočka Konfuciova institutu, která si snad i nadále udrží podporu významných osobností.

Velvyslankyně Ma poblahopřála k založení pobočky Konfuciova institutu v Praze a vyjádřila dík Univerzitě Palackého a všem, kteří se podílejí na rozvoji Konfuciova institutu. Vyjádřila přání, aby Konfuciův institut a jeho pražská pobočka na základě poptávky české společnosti posilovaly spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, poskytovaly vysoce kvalitní jazykovou výuku a služby v oblasti kulturní výměny a ještě více přispívaly k podpoře vzájemných kontaktů a porozumění mezi občany obou zemí.

Čínský ředitel a česká ředitelka Konfuciova institutu vyjádřili přesvědčení, že za zájmu a podpory všech zúčastněných dokáže Konfuciův institut a jeho pobočka v Praze uchopit využít příležitosti k rychlému rozvoji. Přítomní hosté blahopřáli k založení pražské pobočky Konfuciova institutu a vyslovovali velká očekávání ve vztahu k budoucímu rozvoji výuky čínského jazyka.

Konfuciův institut při Univerzitě Palackého v Olomouci byl založen v roce 2007 a v současnosti je jediným Konfuciovým institutem v České republice. Pobočka v Praze byla založena za podpory české Diplomatické akademie za účelem poskytování výuky čínského jazyka pro veřejnost.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>