Hlavní Menu > Aktuality
Stanovisko mluvčího Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR k otázce lidských práv

2004-06-02 13:59

Čínská vláda si vždy váží všeobecné zásady lidských práv a  v souladu s konkrétní situací své země aktivně usiluje o přispění a uhájení základních lidských práv a svobod lidu. Čínský lid nejvíce věnuje péči svým lidským právům. Po založení Nové Číny se čínský lid vymanil z poroby a vykořisťování svému osudu po více než století. Lid se stal pánem své vlasti a společnosti. Postavení lidských práv dosáhlo podstatného zlepšení. Čína trvale pokládá hospodářskou výstavbu za stěžejní.Též posiluje demokratickou a zákonodárnou výstavbu. Vyřešili jsme problém výživy a ošacení pro 22% obyvatel světa na 7% orné půdy světa. Výrazně se zvýšila úroveň využití čínského lidu v právech ve společnosti, kultuře, politice, ekonomiky a právech občana. Čína se aktivně účastní činností souvisejících s přispěním a uhájením lidských práv při OSN. Do roku 2000 Čína postupně uzavřela 20 mezinárodních konvencí o lidských právech.

Je přirozené, že jsou neshody v názorech a praxi na problém lidských práv, vycházející z rozdílností v podmínkách historie, společnosti, hospodářství, kultury atd. Máme za to, že uhájit a přispět k lidským právům je historickým procesem a proto se stav lidských práv jednotlivých zemí nevyhnutelně ovlivňuje stupni hospodářského a společenského rozvoje. Přitom se neustále mění společenským rozvojem a prohlubováním poznání lidských práv. K posouzení stavu lidských práv dané země je třeba zaujímat spravedlivý a objektivní postoj a vycházet z hlediska historie a vývoje té  země a nemá zanedbat její specifiku, nemá nutit jiné země světa kopírovat kritérium a model lidských práv jedné určité země, nebo několika málo zemí. Je třeba správně hledat a vyřešit neshody v otázkách lidských práv mezi jednotlivými zeměmi. Jsme proto, aby se zesílilo poznání a zmenšily neshody prostřednictvím dialogu a výměny, na základě zásad rovnoprávnosti a vzájemného respektování. Jsme proti politizování otázky lidských práv,   proti svévolnému odsouzení vnitřních záležitostí některých rozvojových zemí pod záminkou lidských práv a proti různým nátlakům na ně.  

< Suggest To A Friend >
 
     <Print>