Hlavní Menu > Aktuality
Přátelské sousedství z generace na generaci, společný rozvoj a prosperita

2004-06-02 14:06


Čínský předseda Chu Ťin-tchao, který je na návštěvě Ruska, dnes vystoupil v Moskevském institutu mezinárodních styků s přednáškou, která nese titul: Přátelské sousedství z generace na generaci, společný rozvoj a prosperita..

Chu Ťin-tchao především seznámil známé osobnosti různých ruských kruhů a další o situaci v Číně. Řekl, že rozvoj Číny souvisí se základními zájmy obyvatel všech čínských národností i světovým mírem a rozvojem. Tento rozvoj vyžaduje mírové a stabilní okolní a mezinárodní prostředí, zároveň tvoří pro různé země na světě, zejména okolní země, ještě více možnosti spolupráce a příznivé prostředí rozvoje. Téměř jedna miliarda 300 milionů Číňanů se definitivně vymaní z bídy a dojde rozkvětu, což prospěje realizaci regionálního i světového míru, stability a pokroku. Chu Ťin-tchao znovu prohlásil:

"Čína důsledně prosazuje nezávislou a samostatnou mírovou zahraniční politiku. Je ochotna rozvíjet s ostatními národy světa přátelské styky a kooperaci ve všech oblastech. I když v budoucnu zmohutní, nebude vždycky jednat jako hegemonista, nikdy neprovede expansi a zůstane věčně jako pevná síla, hájící světový mír a podporující společný rozvoj."

Předseda Chu v přednášce zrekapituloval vývoj čínsko-ruských vztahů. Uvedl, že dlouhodobé a stabilní přátelské sousedství a vzájemně výhodná spolupráce mezi Čínou a Ruskem odpovídají jejich stěžejním zájmům, společnému přání obou národů a epochálnímu proudu. Jejich rozvoj je tváří v tvář dobrá historická příležitost. Této příležitosti by se měly obě strany chopit a využít jí.

Podle další zprávy  se Chu Ťin-tchao téhož dne setkal s ruským premiérem Michajlem Kasjanovem.

Včera podepsal Chu s ruským prezidentem Vladimír Putinem Společné prohlášení ČLR a Ruské federace. V něm se zdůrazňuje, že přednostním strategickým záměrem zahraničních politik obou států bude další prohlubování bilaterálního přátelského sousedství, vzájemně výhodná spolupráce a strategické kooperační partnerství.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>