Hlavní Menu > Aktuality
Rozhovor tiskové mluvčí Velvyslanectví ČLR v ČR o závažné politické záležitosti týkající se „jedné Číny, jednoho Taiwanu" na expozici PQ'03

2004-06-02 14:06

10. ročník světové výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské quadriennale se koná v ČR v června t.r. Vycházelo z příznivé vůle posilovat výměnu a spolupráci se scénografickými  odborníky z různých zemí včetně ČR. Čínská scénografická asociace se původně rozhodla poslat delegaci tvořenou více než 100 odborníků do ČR k účasti na této slavnostní výstavě s jejich skvělými expozicemi. Vzhledem k tomu, že Organizační komise výstavy vyjadřovala starost ohledně epidemie SARS v Číně, vycházeli jsme z respektování a pochopení organizační strany a zodpovědného postoje vůči všem účastníkům. Čínská strana rozhodla, že nepošle delegaci k účasti na výstavě, i když už bylo uděláno mnoho přípravných prací, ale poslala alespoň část svých expozicí kvůli respektování doporučení Organizační komise.

Bylo to politováníhodné, že i za takové situace, kdy čínská strana z dobré vůle podnikla výše uvedené kroky, dovolila Organizační komise účast taiwanské straně, dokonce i tolerovala existenci závažné politické záležitosti týkající se „jedné Číny, jednoho Taiwanu“ na expozici. Vedoucí komise porušili své vážné sliby, dané čínské straně před několika měsíci a základní zásadu české vlády o politice jedné Číny, podrobním se nátlaku sil za osamostatnění Taiwanu. Těsně před zahájením výstavy zrušili své sliby, změnili správný názav jako „TAIWAN-CHINA“, který byl původně používán a svévolně odstranili část názvu: „-CHINA“. Komise neopravila ani nezabránila vystavení názvů „TAIWAN“, „R.O.C“ které se objevily na taiwanské expozici. Komise ve svých vydaných propagačních materiálech otevřeně přičlenila TAIWAN do řady účastnických států.  Vedení komise nejenže nepřekazilo pořádání „Státního Dnu“ taiwanskou stranou během výstavy, dokonce se i zůčastnilo. Takové jednání už má neblahý vliv.

Výše uvedené chování české strany seriózně porušilo zásadu jedné Číny a poskytlo silám pro „osamostatnění Taiwanu“ podmínky a prostor k vytvoření faktu „dvou Čín“ a „ jedné Číny, jednoho Taiwanu“. To jsou příznivé okolnosti k provádění činnosti zaměřující se na rozštěpení Číny. Čínská strana už mnohokrát vyjednávala s vedoucími Organizační komise a příslušnými orgány české vlády a žádala českou stranu, aby vycházela ze zájmů bilaterálních vztahů, bezodkladně podnikla věcné opatření k nápravě svých chyb v zájmu zachování tradičního přátelství a cítění mezi lidem obou našich zemí. Moc nás mrzí, že česká strana bez ohledu na naše vyjednávání a přemlouvání, odmítla napravit své chyby, které způsobila týden po zahájení výstavy. To nám nedává jinou možnost, než rozhodně opustit svou účast na výstavě, tím také vyjadřujeme protest proti chování české strany. Musíme zdůraznit, že veškeré následky způsobené tímto politováníhodným insidentem musí nést česká strana.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>