Hlavní Menu > Aktuality
Rozhovor J.E. velvyslankyně MA Keqing pro Týden č.46

2015-11-14 18:14

1. Jak významná je Česká republika v rámci budování Nové hedvábné stezky?

Nová hedvábná stezka, v originálním názvu Pás a Stezka, je myšlenka a iniciativa na podporu spolupráce, kterou v roce 2013 představil prezident Xi Jinping. Název konkrétně odkazuje na dvě části, Ekonomický pás podél Hedvábné stezky a Námořní Hedvábnou stezku 21. století. Česká republika je v rámci iniciativy Pás a Stezka důležitou zemí. Představitelé České republiky se opakovaně vyjadřují, že budování Pásu a Stezky odpovídá zájmům všech stran a že česká strana je ochotna se na něm aktivně podílet. Primárním účelem iniciativy je zdokonalení dopravní infrastruktury v oblasti a dosažení vzájemné interoperability. Česká republika se nachází v srdci Evropy a její hlavní město Praha je důležitým centrem střední a východní Evropy. Pás a Stezka je ve výborném souladu s ekonomickou strategií České republiky a jejími zeměpisnými přednostmi, kromě toho disponuje Česko silnou ekonomickou základnou a schopností technologických inovací. Česká republika tudíž může v rámci této iniciativy hrát jedinečnou roli.

2.Hospodářský růst Číny zpomalil v poslední době. Jak si vykládat o budoucím směřování čínské ekonomiky?

To, že hospodářský růst země je někdy rychlejší a někdy pomalejší, je normální. Za první tři čtvrtletí letošního roku činil ekonomický růst Číny 6,9 %, což odpovídá předpokladům a také představuje nejrychlejší tempo růstu mezi hlavními ekonomikami světa. Ekonomický rozvoj Číny vstoupil do nového normálu a právě prochází bolestivou transformací staré hnací energie na novou, ale základ čínské ekonomiky dlouhodobě postupující správným směrem se nezměnil. V Číně dále pokračuje industrializace nového typu, rozvoj informačních technologií, urbanizace a modernizace zemědělství, domácí poptávka je silná, právě jsou prohlubovány strukturální reformy a pozvolna se projevuje jejich pozitivní efekt. Ekonomický rozvoj má obrovský potenciál, manévrovací prostor a velkou vytrvalost a my máme důvěru v to, že Čína si i nadále udrží rychlý růst a bude se pohybovat směrem ke středně vysoké úrovni.

3. Minulý měsíc se v Číně vydal předběžný návrh pro 13. pětiletý plán. Můžete nám stručně představit jeho obsah? Co to, si myslíte, znamená pro Českou republiku?

13. pětiletý plán zahrnuje širokou škálu oblastí jako rozvoj ekonomiky, průmyslovou restrukturalizaci nebo další otevírání se světu. Představuje program pro ekonomický a sociální rozvoj Číny v příštích pěti letech (2016-2020), který přinese prospěch 1,3 miliardám obyvatel a navíc poskytne ostatním zemím světa ještě více příležitostí sdílet zisk plynoucí z reforem a rozvoje Číny. Domnívám se, že pozornost si zaslouží následujících pár bodů:

Za prvé, čínská ekonomika se bude stabilně rozvíjet a příjem a životní úroveň obyvatelstva se budou nadále zvyšovat. To znamená, že kupní síla obyvatel Číny dále poroste, což je jasně příznivé pro obchodní činnost v cestovním ruchu atd. Za druhé, Čína se zavázala k další integraci do světové ekonomiky a rozvíjení ekonomiky s vyšší úrovní otevřenosti. Proto v budoucnu bude podněcovat další čínské podniky k hledání zahraničních partnerů. Za třetí, Čína učinila technologické inovace jádrem a hlavním pohonem rozvoje a zvyšuje investice do inovací. Za čtvrté, Čína bude klást větší důraz na zelený rozvoj a poptávka po spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí se ještě zvětší. Česká republika se může ve svých silných odvětvích těsně propojit s Čínou, aby obě země dosáhly vzájemně výhodného zisku.

4. Jako druhou největší světovou ekonomikou, jak Čína považuje spolupráci s malými a středními zemích jako České republiky?

Čínský prezident Xi Jinping při své nedávné návštěvě Spojených států a účasti na zasedání při příležitosti 70. výročí založení OSN zdůraznil, že Čína se bude i nadále ubírat cestou mírového rozvoje, bude prosazovat budování nového typu mezinárodních vztahů založených na spolupráci a společném zisku a novou myšlenku „společenství osudu lidstva“. Při řešení problémů ve vztazích mezi státy Čína vždy dodržuje zásadu vzájemného respektu a rovného zacházení a uplatňuje ideu neoddělitelnosti morálky a zisku.

5. Z jakého důvodu investují čínské firmy v České republice, čeho si na ní cení?

Česká republika leží ve středu Evropy a je pohodlně dostupná železniční, silniční, leteckou i lodní dopravou. Její poměrně dobrá infrastruktura je příznivá pro umísťování podniků. V České republice je pevný právní systém, poměrně vysoký stupeň politické transparentnosti a poměrně stabilní politická situace. Česká vláda zastává liberální obchodní politiku, podporuje zahraniční investice a daňový systém v Česku je poměrně transparentní. Česká republika je tradiční průmyslová země, jež disponuje celistvým průmyslovým řetězcem a klade důraz na technologické inovace. Úroveň a kvalita vzdělání obyvatelstva je zde poměrně vysoká a zvláště kvalifikovaná pracovní síla ve výrobě je nákladově výhodná. Kromě toho je Česká republika součástí jednotného trhu Evropské unie a důležitou zemí střední a východní Evropy. Mnoho čínských podniků na ni proto nahlíží jako na základnu pro svůj rozvoj v tomto regionu. V současnosti se česká ekonomika rozvíjí dobrým tempem a její trh nabízí poměrně mnoho příležitostí.

6. Mohou i tuzemské firmy dosáhnout na podporu při investicích v Číně? V jakých oborech mají největší šanci uspět?

Čínská vláda aktivně láká zahraniční investice, k zahraničním podnikům přistupuje spravedlivě, vytváří příznivé prostředí pro investice a zahraničním investorům vstupujícím do Číny nabízí stále výhodnější podmínky. Letos Čína dále rozšiřuje oblasti pro zahraniční investice a také pokračuje ve zvyšování právního základu, internacionalizace, komfortu a rovného přístupu v podnikatelském prostředí.

V budoucnu bude Čína při lákání zahraničních investic klást stále větší důraz na jejich technický obsah a schopnost vytvářek hodnoty. Sektor služeb a strategická vznikající odvětví v Číně představují mezeru v restrukturalizaci čínské ekonomiky a na jejich trhu existuje velký prostor. V těchto oblastech jsou široké perspektivy pro investice zahraničních podniků. Čínská vláda vítá investice českých podniků.

7. Co na Česku zajímá obyčejné Číňany, znají ho vůbec?

Českou republiku v očích obyvatel Číny symbolizují především světoznámé krásy Prahy a dále se zajímají o díla Franze Kafky a Milana Kundery, automobily Škoda, animované Krtkovy příhody a další. Věříme, že s dalším prohlubováním výměny mezi oběma zeměmi a jejich obyvateli se Číňané budou s Českem seznamovat stále podrobněji a uceleněji.

8. Odhaduje se, že letos do Česka přijede 300 tisíc čínských turistů, budou tyto počty podle Vás narůstat? Pomůže tomu Nová hedvábná stezka?

V roce 2014 vycestovalo do zahraničí za účelem turistiky přes 100 milionů obyvatel Číny a výdaje čínských turistů v zahraničí dosáhly rekordních 164,8 miliard USD. Očekává se, že tato čísla se budou nadále zvyšovat. Toto dokazuje, že ve výjezdovém cestovním ruchu čínských turistů je obrovský potenciál. Věřím, že krásná česká krajina a bohatá kultura budou neustále přitahovat návštěvníky z Číny. Stejně tak Čína je velmi atraktivní pro české turisty. Přímá letecká linka mezi Pekingem a Prahou otevřená 23. září letošního roku poskytla cestujícím v obou směrech velké pohodlí. Iniciativa Pás a Stezka je nastavená ve prospěch zvyšování interoperability a věřím, že podpoří oboustranný cestovní ruch mezi Čínou a Českem.

9. Pomáhají k větší znalosti seriály a filmy čínské produkce, které se natáčejí v českých lokacích?

Odpověď je nepochybně ano. Film „Jen my víme kde“, který ukazuje krásnou krajinu, nádhernou kulturu a bohatou historii České republiky, budí silný zájem čínských diváků o Česko. V České republice se také právě natáčí televizní seriál „Poslední vízum“.

10. Co se Vám osobně nejvíce líbí na České republice či Praze?

Nejvíce se mi líbí krásná česká příroda a různorodá architektura Prahy. K pražským budovám se váže množství pověstí, v nichž se zrcadlí dějiny českého národa. Tyto příběhy mají mnoho podob a stojí za to se s nimi seznámit.

11. Jaké typické dárky z Česka vozíte domů rodině a přátelům, když se vracíte do Číny?

Nádherné české výrobky z křišťálového skla známé na celém světě jsou velice vhodné jako dárek pro rodinu či přátele. K obdarování blízkých se dále výborně hodí české víno, Becherovka nebo přírodní bylinná kosmetika.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>