Hlavní Menu > Aktuality
Řeč na Sympóziu o čínské diplomacii v nové éře

2018-07-17 16:44

 
Vaše Excelence, drazí přátelé, dámy a pánové,

je mi potěšením být pozvána promluvit na tomto setkání. Ráda bych se s Vámi podělila o několik myšlenek a postupů týkajících se čínské diplomacie v nové éře, iniciativy „Pásmo a Stezka“ jakož i „Spolupráce 16+1“ a samozřejmě čínsko-českých vztahů.

První téma, které Vám chci představit, je čínská diplomacie v nové éře.

Svět prochází nejhlubšími a bezprecedentními změnami za poslední století, čelí rostoucím destabilizujícím a nejistým faktorům a stojí před novými problémy a výzvami. Máme se rozhodnout pro otevřenost nebo izolaci, spolupráci nebo konfrontaci, vzájemně výhodnou spolupráci nebo hru s nulovým součtem? Toto jsou otázky, o kterých všichni intenzivně přemýšlíme.

Co se týče Číny, od 18. sjezdu Komunistické strany (KS) Číny v roce 2012 pod vedením Ústředního výboru, v jehož jádru stojí soudruh Xi Jinping, dosáhla země historických úspěchů a zaznamenala historické změny v širokém spektru oblastí. Následující 19. sjezd KS Číny, který úspěšně proběhl v říjnu loňského roku, ustavil Myšlenky socialismu s čínskými rysy v nové éře a stanovil směr a cíle čínské diplomacie v nové éře.

Generální tajemník Xi přinesl nové myšlení, předložil celou řadu nových idejí a nových kroků a vytyčil cestu vpřed pro čínskou diplomacii. Na základě čínské domácí situace, mezinárodní situace a čínské diplomatické tradice se Čína nachází na cestě vykonávání diplomacie velké země – diplomacie s čínskými charakteristikami v nové éře. Toto nazýváme Xi Jinpingovy myšlenky o diplomacii.

Některé hlavní Xi Jinpingovy myšlenky o diplomacii jsou:

1. rozvíjet diplomacii velké země s čínskými charakteristikami v nové éře za účelem napomoci vytvořit příznivé vnější prostředí pro dosažení národního obrození;

2. budovat globální komunitu celého lidstva se společnou budoucností s cílem zachovat světový mír a usilovat o společný rozvoj;

3. vytvářet nový typ mezinárodních vztahů zahrnující vzájemný respekt, rovnost, spravedlnost a vzájemně výhodnou spolupráci. Vztahy mezi velkými zeměmi budou řádně ošetřovány, aby vznikl rámec, v němž budou tyto vztahy růst stabilním a vyváženým způsobem. Diplomacie ve vztahu k sousedním zemím bude usilovat o zajištění přátelštějšího a příznivějšího sousedství. Bude se zvyšovat solidarita a spolupráce s rozvojovými zeměmi;

4. pokračovat v realizaci iniciativy „Pásmo a Stezka“, aby se otevírání Číny vůči světu posunovalo na vyšší úroveň;

5. následovat cestu mírového rozvoje, vytvářet různé typy partnerství a dávat přednost partnerství před aliancemi a dialogu před konfrontací;

6. podporovat reformu globálního řízení s konceptem férovosti a spravedlnosti;

7. zabezpečit zájmy Číny týkající se suverenity, bezpečnosti a rozvoje.

Jednoduše řečeno, posláním čínské diplomacie v nové éře je pomáhat realizovat obrození čínského národa, vybudovat globální komunitu se společným osudem a spolupracovat se všemi ostatními zeměmi na vytvoření nové formy mezinárodních vztahů zahrnujících vzájemný respekt, férovost, spravedlnost a všestranně výhodnou spolupráci.

Za druhé, k iniciativě „Pásmo a Stezka“.

Na podzim 2013 čínský prezident Xi Jinping přednesl návrh společně vybudovat „Ekonomické pásmo podél hedvábné stezky“ a „Námořní hedvábnou stezku pro 21. století“. Iniciativa, která je vedena principy širokých konzultací, společného rozvoje a sdílených přínosů, má pět priorit: konektivitu politik, konektivitu infrastruktury, konektivitu obchodu, konektivitu financí a konektivitu mezikulturní výměny.

Během posledních pěti let se iniciativě dostalo pozitivních reakcí ze strany mezinárodního společenství. Více než 80 zemí a mezinárodních organizací s Čínou podepsalo přes 100 dokumentů o spolupráci a bylo realizováno velké množství projektů spolupráce. Čísla ukazují, že objem obchodu mezi Čínou a zúčastněnými zeměmi přesáhl 4 biliony amerických dolarů (USD) a celkové investice přesáhly 60 miliard USD.

Čína také zavedla přímé lety s 43 zeměmi ležícími v oblasti iniciativy „Pásmo a Stezka“. Nákladní vlaky mezi Čínou a Evropou vykonaly přes 8000 cest. Bylo zřízeno 75 zón pro hospodářskou a obchodní spolupráci s celkovými investicemi ve výši 25,5 miliard USD, které vytvořily daňové příjmy ve výši 1,7 miliardy USD a téměř 220 tisíc pracovních míst v hostitelských zemích.

Dosavadní přínos iniciativy „Pásmo a Stezka“ prokázal její velkou sílu a vitalitu. Abychom dosáhli ještě většího úspěchu, budeme se držet principu rovnosti, usilovat o vzájemný prospěch a soustředit se na klíčové oblasti, klíčové země a klíčové projekty pro podporu rozvoje iniciativy. Čína zve všechny strany včetně Evropy, střední a východní Evropy (SVE) a České republiky, aby přistoupily do „expresního vlaku“ rozvoje Číny a zapojily se do spolupráce v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“.

Česká republika ležící ve středu Evropy je v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ důležitou zemí. Čeští političtí představitelé opakovaně potvrdili připravenost České republiky stát se „branou“ pro vstup Číny na trh EU.

Skutečností je, že v posledních letech spolu s dalšími pokroky čínsko-českého strategického partnerství roste i spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi v rámci inciativy „Pásmo a Stezka“. Obě strany podepsaly memoranda o porozumění o společné podpoře iniciativy „Pásmo a Stezka“, o plánu bilaterální spolupráce v rámci inciativy „Pásmo a Stezka“, o spolupráci mezi malými a středními podniky, o posilování investiční spolupráce v turistické infrastruktuře a o zesílení spolupráce pro budování internetové hedvábné stezky. Bylo založeno Čínsko-české centrum pro spolupráci, jehož úkolem je sledovat implementaci příslušných projektů.

Obě strany se nyní musí ještě více snažit, aby využily potenciál spolupráce v rámci Iniciativy „Pásmo a Stezka“, aby dále posílily kooperaci v cestovním ruchu, podporovaly kulturní výměnu a prohlubovaly výměnu a spolupráci v oblastech zdravotní péče, vzdělávání nebo regionů. Spolupráce mezi našimi dvěma stranami by měla být kreativní a sloužit jako pozitivní příklad spolupráce v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy.

Dalším horkým tématem, které chci zmínit, je „Spolupráce 16+1“. Na konci tohoto týdne se čínský premiér Li Keqiang setká v bulharské Sofii se svými šestnácti kolegy ze střední a východní Evropy na sedmém summitu Číny a zemí SVE. Předseda vlády České republiky Andrej Babiš bude také mezi nimi.

„Spolupráce 16+1“ je platforma založená v roce 2012 Čínou a šestnácti zeměmi SVE. V tomto rámci byl ustaven mechanismus summitů a byly založeny platformy pro spolupráci v oblasti koordinace politik, ekonomiky a obchodu, kultury, vzdělávání, zemědělství, dopravy, cestovního ruchu, vědy a technologií, zdraví, think tanků, lokální výměny a mládeže. Během posledních šesti let bylo dosaženo pozoruhodných úspěchů, které se setkaly s dobrou odezvou jak mezi lidmi z Číny, tak ze zemí SVE.

„Spolupráce 16+1“ není geopolitický nástroj, nýbrž inkubátor pro praktickou transregionální kooperaci. Čína vidí „Spolupráci 16+1“ jako nový motor pro podporu spolupráce mezi Čínou a Evropskou unií, který významně přispívá k celkovému rozvoji EU, posiluje integraci kontinentu a podporuje rozvoj vztahů mezi Čínou a Evropou.

Poslední, avšak neméně důležité téma je čínsko-české strategické partnerství. V posledních letech obě strany využily historických příležitostí iniciativy „Pásmo a Stezka“ a „Spolupráce 16+1“, což vyústilo v řadu úspěšných projektů spolupráce v politice, ekonomice, obchodu a mezikulturní výměně. Častá výměna návštěv na vysoké úrovni a posun našich vztahů na strategickou úroveň přispěly k posílení vzájemné politické důvěry. V roce 2017 dosáhl vzájemný obchod výše 12,4 miliardy USD, což představuje 20 procent z celkového obchodu Číny se šestnácti zeměmi SVE, a český export do Číny se zvýšil o 26 procent. Kumulované investice více než 40 čínských firem v České republice vzrostly na 2,7 miliard USD, přičemž setrvale probíhal nárůst projektů na zelené louce a projektů s vysokou přidanou hodnotou. Za českou stranu jsou na čínském trhu poměrně úspěšné firmy Škoda Auto a Home Credit, pro něž čínský trh v loňském roce představoval 29 procent (Škoda Auto) a 58 procent (Home Credit) jejich globálních obchodních aktivit. V poslední době jsou také velmi úspěšné i další společnosti jako Linet, Sotio nebo firmy vyrábějící letadla či pivo.

V provozu jsou čtyři přímé lety z Pekingu, Šanghaje, Chengdu a Xi’anu do Prahy, které výrazně usnadňují hospodářskou a obchodní výměnu a přinášejí zvýšení počtu čínských turistů, jenž v roce 2017 dosáhl téměř půl milionu a letos s jistotou ještě vzroste.

Také byla uskutečněna řada aktivit v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, technologií, zdravotní péče a sportu. Dobrými příklady jsou „Oslava čínského nového roku“ v Praze, rostoucí počet meziuniverzitních a studentských výměn, rostoucí zájem o tradiční čínskou medicínu a poptávka po ní či výměna v oblasti tréninků a turnajů ve fotbale, ledním hokeji, basketbalu atd.

Dámy a pánové, pod vedením Xi Jinpingových myšlenek o diplomacii dává nezávislá mírová zahraniční politika Číny nový význam. Iniciativa „Pásmo a Stezka“ a „Spolupráce 16+1“ posunují čínsko-evropské a čínsko-české vztahy na novou vyšší úroveň. Úspěšná spolupráce mezi oběma stranami je projevem vzájemně prospěšného a oboustranně ziskového charakteru našich bilaterálních vztahů.

Čína je připravena postupovat ruku v ruce se všemi lidmi v České republice, abychom udrželi dobrou dynamiku našich vztahů a přinesli oběma zemím a jejich lidem další výsledky a zisk.

Děkuji Vám!

Nyní jsem připravena odpovědět na Vaše dotazy.

 < Suggest To A Friend >
 
     <Print>