Hlavní Menu > Aktuality
Rozhovor velvyslance Zhang Jianmina pro deník Právo

2019-09-29 17:35

1. Československo bylo jedno z prvních zemí, která s ČLR v roce 1949 navázala diplomatické styky, už od 30. let ale existovalo československé velvyslanectví v Šanghaji a čínské velvyslanectví v Praze. Jak byste zhodnotil vývoj vzájemných vztahů za celou dobu?

Odpověď: Čínsko-české vztahy mají dlouhou historii a znamenitou tradici. Československo bylo jednou z prvních zemí, které uznaly Čínskou lidovou republiku. Tehdejší Československo poskytlo čínské straně nesobeckou pomoc v procesu industrializace nové Číny, název „Čínsko-československé přátelství“ dosud nesou zemědělská farma, továrna na výrobu obráběcích strojů či elektrárna. Nezapomínáme na země, které nám v těžkých dobách pomohly.

Tento rok si připomínáme 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. I když za posledních 70 let prošly čínsko-české vztahy určitými vzestupy a pády, jejich hlavním tématem bylo vždy přátelství a spolupráce. Zejména v roce 2016 povznesly obě hlavy států bilaterální vztahy na úroveň strategické partnerství. V současné době neustále rostou čínské investice v České republice, mimo EU je Čína největším obchodním partnerem České republiky, Česko je druhým největším obchodním partnerem Číny ve střední a východní Evropě. Čína je největším zámořským trhem pro významné české značky jako Škoda Auto, Home Credit či výrobce klavírů Petrof. Lze říci, že čínsko-české vztahy se v současné době nacházejí v nejplodnějším období své historie.

V novém historickém období existuje pro vývoj vztahů mezi oběma zeměmi ještě širší prostor. Česká republika je významnou zemí, která spolupracuje s Čínou na realizaci iniciativy „Pásmo a Stezka“, je také významným podporovatelem a účastníkem spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou. Výměna mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, vědy, technologií a sportu se neustále rozšiřuje. V roce 2018 navštívilo Českou republiku 620 tisíc čínských turistů. Na patnácti čínských univerzitách byl otevřen obor český jazyk. Při pohledu do budoucna se oblasti spolupráce mezi oběma zeměmi budou dále rozšiřovat, zájmy se budou stále více propojovat a srdce obou národů si budou ještě blíže. Mám plnou důvěru v čínsko-české vztahy.

2. Vzájemné vztahy zintenzivnily zejména v posledních 15 letech, od návštěvy Václava Klause Číny v roce 2004 jako prvního českého prezidenta do pražské návštěvy hlavy Číny Si Ťin-pchinga před třemi lety. Je něco, co podle vás brání dalšímu rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi?

Odpověď: Historie výměn a spolupráce mezi Čínou a Českou republikou opakovaně prokázala, že to, zda jsou správně řešeny citlivé otázky ve vztazích mezi oběma zeměmi, je „větrnou korouhví“ ukazující dobré nebo špatné vztahy mezi oběma zeměmi. Jakmile mohly obě strany dosáhnout vzájemného respektu k základním zájmům a stěžejním otázkám, které jsou v popředí zájmu druhé strany, rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi byl dobrý a spolupráce byla plodnější. Naopak, v dobách, kdy nebyly citlivé otázky vhodně řešeny, narážely vztahy mezi oběma zeměmi na překážky. Princip jedné Číny je základní normou mezinárodních vztahů a většina zemí světa ji uznává a dodržuje. Tato základní norma platí jak pro vztahy mezi zeměmi, tak i pro výměny na úrovni regionů.

3. Je Česko vnímáno Čínou pouze v širším kontextu jako součást Evropské unie, anebo je ČR v očích Pekingu nějakým způsobem výjimečná?

Odpověď: Česká republika je členským státem EU a důležitou zemí ve střední a východní Evropě, která se nachází ve středu Evropy. Průmyslová základna je silná a mnoho průmyslových odvětví má vedoucí postavení v tomto regionu nebo dokonce i ve světě. Automobily, obráběcí stroje, textilní stroje, optické přístroje, ekologické vybavení, biofarmaceutika, výroba piva a další jsou mezinárodně uznávané. Vidíme také, že Česká republika v současnosti implementuje strategii „Průmysl 4.0“, úroveň digitalizace a intelektualizace se neustále zlepšuje. Česká strana nedávno zahájila národní inovační strategii a plán investic do infrastruktury pro období let 2019 až 2030, přičemž cílem inovační strategie je to, aby se Česká republika stala jednou z nejinovativnějších zemí v Evropě. Plán investic do infrastruktury zahrnuje více než 1700 projektů s celkovou investicí téměř 3,45 bilionu Kč (asi 150 miliard USD), což České republice poskytne dobrou příležitost k dalšímu rozvoji a ještě širší mezinárodní spolupráci.

Vedoucí představitelé Česka opakovaně prohlásili, že vítají rozšíření čínských investic v České republice a další podporu pragmatické spolupráce v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, energetiky a dalších oblastí, že jsou ochotni dále rozšiřovat spolupráci s Čínou v oblasti kultury, cestovního ruchu a mezilidské výměny a očekávají, že Česká republika posílí vlastní spolupráci s čínskou stranou v rámci spolupráce Číny se střední a východní Evropou, což přispěje k rozvoji vztahů mezi EU a Čínou. Věřím, že tak, jak bude Čína dále prohlubovat reformy a rozšiřovat své otevírání, jak se bude tempo pronikání čínských podniků do zahraničí zrychlovat a jejich schopnosti a úroveň neustále zvyšovat, a také s tím, jak se bude životní úroveň obyvatel Číny neustále zvyšovat, přivítají Čína a Česko v budoucnu ještě více příležitostí ke spolupráci v oblasti propojení rozvojových strategií, průmyslové modernizace, zdokonalení digitalizace a úrovně intelektualizace či v oblasti špičkové výroby, dopravy, logistiky, úspory energie, ochrany životního prostředí, zimních sportů a dalších. Stále více významných českých produktů a technologií najde trh v Číně, do České republiky přijde ještě více silných čínských společností, které budou v ČR investovat a podnikat, což přinese blahobyt národům obou zemí.

V tomto smyslu má Česká republika pro Čínu specifický význam.

4. Jakou roli hraje Česko pro Čínu v rámci projektu Nové hedvábné stezky?

Odpověď: Přestože iniciativu „Pásmo a Stezka“ navrhla Čína, těží z účasti na její společné realizaci všechny země. Česká republika se nachází v centru střední Evropy, je důležitou zemí pro společnou výstavbu iniciativy „Pásmo a Stezka“ a sehrává roli regionálního uzlu v oblasti dopravy či financí. V roce 2015 podepsaly Čína a Česká republika Memorandum o porozumění mezi vládou ČLR a vládou ČR o společné podpoře iniciativy „Pásmo a Stezka“ a následující rok podepsaly „Plán bilaterální spolupráce v rámci iniciativy Pásmo a Stezka“. Doposud podepsalo s čínskou stranou dokumenty o spolupráci při společné výstavbě iniciativy „Pásmo a Stezka“ více než 160 zemí a mezinárodních organizací, včetně České republiky. Dvojitá účast prezidenta Zemana na čínském summitu o mezinárodní spolupráci v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ ukazuje, že Česká republika se na výstavbě této iniciativy aktivně podílí.

Díky Iniciativě „Pásmo a Stezka“ je tok lidí, finančních prostředků a zboží mezi oběma zeměmi čím dál tím plynulejší. V posledních čtyřech letech otevřely tři čínské letecké společnosti čtyři přímé lety do České republiky, což výrazně usnadnilo přístup čínských turistů a podnikatelů do Evropy. Tři čínské banky získaly oprávnění zřídit své pobočky v České republice, což poskytlo silnou finanční podporu pro spolupráci mezi oběma zeměmi. Mezi Čínou a Českou republikou byly spuštěny nákladní charterové lety, řada čínských podniků zřídila v České republice logistické parky a dvě čínsko-evropské nákladní železniční linky zamířily do Prahy a Pardubic. Propojily se tak poptávky trhů asijských a evropských zemích, díky čemuž se Česká republika stala významným portálem pro vstup čínských výrobků do EU.

5. Jak podle Vás přispělo k rozvoji vzájemných vztahů spuštění přímých leteckých linek?

Odpověď: Mezi Čínou a Českou republikou byly zprovozněny čtyři přímé letecké spoje, které se staly pilířem pro „Hedvábnou cestu ve vzduchu“ určenou pro spojení Číny s Českem a střední a východní Evropou. To plně ukazuje, že si ceníme čínsko-českého přátelství. Je to také konkrétní projev úspěchů, kterých bylo dosaženo ve spolupráci mezi Čínou a střední a východní Evropou, a vize o vzájemném propojení v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ realizovaném v České republice.

Přátelství, které vychází z úzkého kontaktu mezi lidmi, je klíčem ke zdravým vztahům mezi zeměmi. Otevření přímých letů značně usnadnilo výměnu osob mezi oběma zeměmi, zlepšilo vzájemné porozumění obyčejných lidí obou národů co se týče národních podmínek a kultury a přiblížilo tak oba národy k sobě.

V budoucnu by měly Čína a Česko vynakládat větší úsilí o rozvoj vzájemných zdrojů cestovního ruchu, postupně podporovat obousměrný tok osob, uvolňovat potenciál spolupráce, rozšiřovat tržní kapacity a podporovat dlouhodobý zdravý a udržitelný rozvoj přímých leteckých spojení mezi oběma zeměmi, aby tak byly ještě větším přínosem pro všestranný rozvoj bilaterálních vztahů.

6. Čínské společnosti dosud v ČR investovaly méně, než se dříve avizovalo. Dají se v příštích letech očekávat nové investiční projekty čínských společností v ČR? V jakých odvětvích?

Odpověď: V posledních letech dosáhla čínsko-česká ekonomická a obchodní spolupráce plodných výsledků, z toho čínské investice v ČR zaznamenaly rapidní nárůst a dosáhly téměř 3 miliard USD, což představuje desetinásobek hodnoty z roku 2013. Počet investujících firem, které přišly do ČR, dosáhl téměř 50 a bylo vytvořeno více než pět tisíc pracovních míst.

Čína i Česká republika jsou zeměmi s tržním hospodářstvím, spolupráce mezi oběma stranami je založena na podnicích a realizována v souladu s tržními zásadami. Hlavní odpovědností vlád je vytvoření stabilního prostředí pro spolupráci. Vláda může podniky povzbuzovat, podporovat a vést, ale nesmí je monopolizovat a už vůbec nesmí ignorovat zákony trhu a dávat slepé sliby, či dokonce nutit podniky, aby podporovaly nezralé projekty.

Čína a Česko jsou důležitými partnery ve spolupráci, pro kterou existuje v budoucnu obrovský prostor. Věřím, že pokud bude nadále spravedlivé a nestranné investiční prostředí, bude do České republiky přicházet čím dál tím více čínských společností, které budou v ČR investovat a podnikat, oblasti spolupráce se budou nadále rozšiřovat a výsledky budou ještě plodnější.

7. Kromě vztahů mezi oběma zeměmi jsou zejména v posledních letech stále důležitější i vztahy mezi městy a kraji a provinciemi. Můžete zmínit nějaký konkrétní projekt na regionální úrovni v Číně, který byl díky tomu uskutečněn?

Odpověď: V posledních letech vzkvétá spolupráce mezi oběma zeměmi na různých úrovních, regionální spolupráce mezi čínskými provinciemi a městy v ČR se stala novým jasným

bodem, bylo dosaženo některých významných úspěchů.

Například provincie Zhejiang ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími místy mocně podpořili výstavbu české stanice v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ a vybudovali ukázkový park čínsko-české spolupráce, který sestává z nákladového areálu, logistického parku, obchodního parku, průmyslového parku a parku s komplexními službami.

Provincie Hebei a Jihomoravský kraj spolupracují na podpoře výstavby lázeňského centra a budování komplexních projektů zahrnujících centrum tradiční čínské medicíny, rehabilitační centra, lázeňská rehabilitační a zdravotní střediska, komerční komplexy, vodní rekreace apod. Odhaduje se, že celková investice dosáhne 100 milionů USD.

Úzká spolupráce mezi provincií Shandong a Moravskoslezským krajem má za cíl podpořit společnost Yantai Wanhua Industrial Group k dodání investice ve výši 100 milionů USD určené k modernizaci odkoupené továrny Borsodchemu v ČR.

8. Čína se v posledních letech aktivně prosazuje i na mezinárodním poli. Jaké principy v globální politice zastává?

Odpověď: Jsme zastánci navazování nových mezinárodních vztahů založených na vzájemném respektu, spravedlnosti, nestrannosti a vzájemně prospěšné spolupráci. Dodržujeme rovnost všech zemí, velkých i malých, silných či slabých, bohatých i chudých, bez ohledu na rasu nebo etnicitu. Ke všem je třeba přistupovat jako k sobě rovným a jednat s nimi na rovnocenném základě, spíše než zastávat přístup „vítěz bere všechno“ či „hra s nulovým součtem“.

Navrhujeme takový globální koncept správy věcí veřejných, který je založen na společném vyjednávání, společném budování a společném sdílení, trváme na tom, že by se měly globální záležitosti řešit diskusí všech zemí, aktivně podporujeme demokratizaci pravidel globální správy.

Usilujeme o to, aby byl prapor multilateralismu OSN držen vysoko a plně se rozvíjela konstruktivní úloha globálních a regionálních multilaterálních mechanismů jako jsou Světová obchodní organizace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Skupina G20 či Evropská unie, a bylo tak společně podporováno budování jednotného osudu lidstva.

Jsme zastánci toho, aby se země společně postavily výzvám, kterým společně čelí, včetně netradičních bezpečnostních hrozeb jako jsou terorismus, kybernetická bezpečnost, závažné infekční choroby či změny klimatu. Vzhledem k těmto globálním problémům nemůže zůstat žádná země imunní, neboť spolupráce je jedinou cestou, jak tyto problémy řešit.

9. Jak podle skončí Vás celní spor se Spojenými státy? A jak může zasáhnout Evropskou unii a konkrétně Česko?

Odpověď: Obchodní válka, kterou USA iniciovaly, je porušením zákonů trhu. Tento přístup není v souladu se současnými světovými rozvojovými trendy, poškozuje zájmy lidí a firem v obou zemích, ale i zájmy lidí ostatních zemí včetně České republiky a Evropské unie. Čína nestojí o obchodní válku, ale ani se nebojí ji vést. Doufáme, že dosáhneme oboustranně výhodného a oboustranně prospěšného řešení prostřednictvím rovnocenných konzultací založených na vzájemném respektu.

Všiml jsem si, že se v poslední době ve Spojených státech ozvalo mnoho racionálních hlasů, a doufám, že obě strany budou moci co nejdříve vyjednat obchodní dohodu, aby se vyhnuly eskalaci obchodních třenic. V posledních dnech projevily USA určitou dobrou vůli, což my vítáme. Doufáme, že si obě strany půjdou navzájem vstříc a podniknou konkrétní kroky k vytvoření příznivých podmínek pro konzultace. To přinese prospěch nejen Číně a Spojeným státům, ale také České republice, Evropské unii a i celému světu.

 < Suggest To A Friend >
 
     <Print>