Hlavní Menu > Aktuality
Zprávy o čínsko-českých ekonomických a obchdních stycích

2004/06/02

 1.Podle údajů ústředí čínské celní správy obchodní objem mezi ČLR a ČR v první polovině roku 2001 představuje 260.67 mil. US dolarů, což je ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku růst o 32.1%, z nichž čínský vývoz činí 214.87 mil. US dolarů, vzrostl o 34%, čínský dovoz 45.8 mil. US dolarů, tj. růst o 23.8%.

 2. Ve dnech 24. až 28.března 2001 pan Song Baorui , místopředseda Kanceláře pro reformu hospodářského systému Státní rady ČLR (State Council Office for Restructuring Economic System ) navštívil ČR a seznámil se se základními informacemi o hospodářské transformaci ČR,totiž o zkušenosti z odloučení státní správy od činnosti podniků, funkci vlády ČR v oblasti ekonomiky, vztazich mezi vládou a podniky,  výrobním  stavu průmyslových podniků aj. Čínská delegace vedená panem Song Baorui se sešla s náměstkem ministra Maceškou a paní náměstkyní ministra Vlasákovou z MPO, setkala se i s představiteli Hospodářské komory ČR, Léčiv a.s. a Škody Plzeň.

 3. Executive Vice President Bank of China ( Vice-Governor ) Zhou Zaiqun vedl devítičlennou delegaci při návštěvě ČR ve dnech 30. května- 2.června 2001. Během svého pobytu se čínská delegace  setkala s panem náměstkem ministra MF ČR Jaroslavem Šulcem a představiteli ČNB, KB, ČSOB, Bankovní asociace ČR atd.

 4. Na pozvání Svazu průmyslu a dopravy ČR navštívil místopředseda Všeobecné čínské federace průmyslu a obchodu ZHANG Xuwu ve dnech 27.5.-30.5. ČR s cílem  rozšířit vztahy se Svazem průmyslu a dopravy ČR a jinými sdruženími ve prospěch rozšířování hospodářských a obchodních styků a spolupráce mezi podniky obou zemí.

 5. Dne 15.6.2001 setkali se místopředseda Čínské mezinárodní hospodářské komory( China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) Ma Yues a další dvacet čínských  podnikatelů s českými partnery v oblasti energie, farmaceutického průmyslu, strojírenského průmyslu, automobilního průmyslu atd. Toto setkání zajistil Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 6. 18.června česká vláda schválila program rozvojové pomoci ČR  ČLR na rok 2001, v jehož rámci je zahrnuta realizace víceletých pokračujících projektů: pomoc při zavádění bioplynových a aerobních čistíren krmivářských odpadů včetně technologie ve výši 8,0 mil. Kč a pomoc při vybudování technického školícího střediska ve výši 6,0 mil. Kč.

< Suggest To A Friend >
 
     <Print>