Hlavní Menu > Aktuality
OZNÁMENÍ O OTEVŘENÍ ČÍNSKÉHO VISA APPLICATION SERVICE CENTRE V PRAZE 

Od 29. 10. 2018 Konzulární oddělení Velvyslanectví ČLR už nepřijímá žádosti držitelů běžných cestovních pasů.Od 29. 10. 2018 12:00 podávají držitelé běžných cestovních pasů žádosti o čínská víza ve Vízovém centru.

S cílem podpořit bilaterální styk mezi osobami obou států a umožnit českým občanům využívat lepších vízových služeb uděluje Velvyslanectví ČLR v ČR pověření ke zřízení čínského Visa Application Service Center v Praze (dále jen „Vízové centrum"). Vízové centrum je obchodní subjekt registrovaný v souladu s českými právními předpisy,

pověřený Velvyslanectvím k přijímání žádostí o víza, sběru biometrických údajů, vybírání vízových poplatků, vydávání dokladů a poradenství. V budoucnu dále poskytne možnost elektronického objednávání a vyplňování formulářů a další služby. Služby Vízového centra budou zpoplatněny.

Příslušné informace viz níže:

1. Od 29. 10. 2018 Konzulární oddělení Velvyslanectví ČLR už nepřijímá žádosti držitelů běžných cestovních pasů.Od 29. 10. 2018 12:00 podávají držitelé běžných cestovních pasů žádosti o čínská víza ve Vízovém centru.

 Adresa: Futurama Business Park, Sokolovská 663/136 – budova A,1. patro, Praha 8 – Karlín

Tel.: +420273160888

Fax: +420273160833 E-mail: praguecenter@visaforchina.org

Web: http: //www.visaforchina.org

Úřední hodiny: PO – PÁ (pozn. s výjimkou státních svátků)

Příjem žádostí: 9:00 – 15:00 (expresní a urgentní žádosti do 11:30 hod)

Výdej a pokladna: 9:00 – 16:00

2. Vízové centrum vybírá kromě poplatků za víza, expresních a urgentních příplatků též servisní poplatek.

Servisní poplatek včetně DPH:

* Běžná žádost (4 pracovní dny): 1100 Kč

* Expresní žádost (3 pracovní dny ): 1600 Kč

* Urgentní žádosti (2 pracovní dny): 2200 Kč

Pozn.: Do doby pro zpracování žádosti o vízum se započítává i den podání žádosti.

3. Držitelé diplomatických a služebních pasů nebo žadatelé o víza diplomatická, služební a zdvořilostní (courtesy) podávají žádost přímo na Velvyslanectví ČLR v Praze.

Totéž platí i pro veškeré osoby žádající o udělení víza do Hongkongu a Macaa. Konzulární oddělení Velvyslanectví ČLR i nadále provádí konzulární ověření a superlegalizace dokumentů, vyřizuje pasy a cestovní doklady apod. v úředních hodinách od pondělí do pátku od 9:00 do 11:30 hod. Podrobnosti viz záložka "konzulárních záležitostí" na webové stránce Velvyslanectví.

4. Vízové centrum se nepodílí na proceduře schvalování víz. O tom, zda bude žadateli vízum uděleno či nikoliv, typu víza, platnosti, délce pobytu a počtu vstupů i nadále rozhoduje Velvyslanectví. V případě potřeby má konzulární pracovník právo požádat žadatele o další doplňující potvrzení nebo dokumenty a nebo pozvat žadatele k osobnímu pohovoru.

5. Kromě Vízového centra nemá žádný další subjekt nebo osoba pověření Velvyslanectví ke zprostředkování vyřizování konzulárních dokladů. V případě pochybností kontaktujte pro informace konzulární oddělení Velvyslanectví.

6. Toto oznámení podléhá výkladu konzulárního oddělení Velvyslanectví.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>