Hlavní Menu > Aktuality
OZNÁMENÍ O OTEVŘENÍ ČÍNSKÉHO VISA APPLICATION SERVICE CENTRE V PRAZES cílem podpořit bilaterální styk mezi osobami obou států a umožnit českým občanům využívat lepších vízových služeb uděluje Velvyslanectví ČLR v ČR pověření ke zřízení čínského Visa Application Service Center v Praze (dále jen „Vízové centrum"). Vízové centrum je obchodní subjekt registrovaný v souladu s českými právními předpisy, pověřený Velvyslanectvím k přijímání žádostí o víza, sběru biometrických údajů, vybírání vízových poplatků, vydávání dokladů a poradenství. Služby Vízového centra budou zpoplatněny.

Příslušné informace viz níže:

1. Od 29. 10. 2018 Konzulární oddělení Velvyslanectví ČLR už nepřijímá žádosti držitelů běžných cestovních pasů.Podávají držitelé běžných cestovních pasů žádosti o čínská víza ve Vízovém centru.

Adresa: Futurama Business Park, Sokolovská 663/136 – budova A,1. patro, Praha 8 – Karlín

Tel.: +420273160888

Fax: +420273160833

E-mail: praguecenter@visaforchina.org

Web: https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/

Úřední hodiny: PO – PÁ (pozn. s výjimkou státních svátků)

Příjem žádostí: 9:00 – 15:00

Výdej a pokladna: 9:00 – 16:00

2. Vízové centrum vybírá kromě poplatků za víza, expresních a urgentních příplatků též servisní poplatek.

Servisní poplatek včetně DPH:

* Běžná žádost (4 pracovní dny): 1100 Kč

* Expresní žádost (3 pracovní dny ): 1600 Kč

* Urgentní žádosti (2 pracovní dny): 2200 Kč

Pozn.: Do doby pro zpracování žádosti o vízum se započítává i den podání žádosti.

3. V souladu s čínskými právními předpisy a skutečnými potřebami a též na základě pozitivních mezinárodních zkušeností zavádí čínské Visa Application Service Centre v Praze od 1.12.2018 oficiálně do provozu elektronický formulář žádosti a online systém objednávání žadatelů o vízum. Od tohoto dne musí všichni žadatelé o vízum (včetně držitelů diplomatických a služebních pasů, vyjma žadatelů o vízum do oblasti Hongkongu) vyplnit online nový elektronický formulář. Původní formulář (4-stránkový Form V. 2013) již nebude akceptován. V zásadě se musí všichni žadatelé o vízum, kteří vyplní online formulář též objednat prostřednictvím online systému. Držitelé diplomatických a služebních pasů a členové důležitých oficiálních delegací nejsou povinni se objednávat a žádosti vyřizují přímo na Velvyslanectví.

Rozdělení webových stránek pro online vyplňování formuláře a objednávání:

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/AVS/

Současně s odkazem na mezinárodní praxi nebude v zásadě poskytována služba urgentního zpracování žádosti o vízum (tj. podání a vyzvednutí téhož dne nebo vyzvednutí do následujícího pracovního dne) , vyjma humanitárních apod. případů.

4.Držitelé diplomatických a služebních pasů nebo žadatelé o víza diplomatická, služební a zdvořilostní (courtesy) podávají žádost přímo na Velvyslanectví ČLR v Praze.Konzulární oddělení Velvyslanectví ČLR i nadále provádí konzulární ověření a superlegalizace dokumentů, vyřizuje pasy a cestovní doklady apod. Podrobnosti viz záložka "konzulárních záležitostí" na webové stránce Velvyslanectví.

5. Vízové centrum se nepodílí na proceduře schvalování víz. O tom, zda bude žadateli vízum uděleno či nikoliv, typu víza, platnosti, délce pobytu a počtu vstupů i nadále rozhoduje Velvyslanectví. V případě potřeby má konzulární pracovník právo požádat žadatele o další doplňující potvrzení nebo dokumenty a nebo pozvat žadatele k osobnímu pohovoru.

6. Kromě Vízového centra nemá žádný další subjekt nebo osoba pověření Velvyslanectví ke zprostředkování vyřizování konzulárních dokladů. V případě pochybností kontaktujte pro informace konzulární oddělení Velvyslanectví.

7. Toto oznámení podléhá výkladu konzulárního oddělení Velvyslanectví.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>